ช่องทางจองโต๊ะอาหารออนไลน์

ด้วยความนิยมทำธุรกรรมทางออนไลน์มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลักดันให้ภัตตาคารและร้านอาหารที่ให้บริการช่องทางการจองโต๊ะ หรือจองห้องจัดเลี้ยงทางออนไลน์มีมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้ร้านอาหารส่วนใหญ่รับจองเฉพาะทางโทรศัพท์และทาง Line เท่านั้น นอกจากนั้น ยังมีบริษัททำธุรกิจรับจองร้านอาหารออนไลน์จำนวนหนึ่งให้เลือกใช้บริการด้วย โดยการสั่งจองโต๊ะหรือห้องจัดเลี้ยงทางออนไลน์ทั้ง 2 ช่องทาง มีขั้นตอนที่ปฏิบัติตามได้ง่าย ดังนี้

จองทางเว็บไซต์ของร้าน

ส่วนหนึ่งของร้านที่ให้บริการจองโต๊ะหรือห้องจัดเลี้ยงทางออนไลน์ มีขั้นตอนการจอง ดังนี้

  1. เข้าเว็บไซต์ของร้านแล้วคลิกที่แถบข้อความ “จองตอนนี้” “Book a Table” “Reservation” หรือ “Book Now” โดยขึ้นอยู่กับแต่ละร้านว่าจะใช้ข้อความไหน
  2. คลิกเลือกแพ็กเกจอาหารหน้าแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลจะปรากฏขึ้น
  3. กรอกข้อมูลตามช่องที่ปรากฏประกอบด้วยช่องใส่ชื่ออีเมลหมายเลขโทรศัพท์วันที่จองเวลาจองและจำนวนคนที่จะไปใช้บริการ
  4. ปิดท้ายด้วยการคลิกที่แถบยืนยันการจองจากนั้นทางร้านจะแจ้งให้ทราบภายหลังว่าการจองสำเร็จหรือไม่

จองทางเว็บไซต์รับจอง

เว็บไซต์ของบริษัทที่ทำธุรกิจรับจองโต๊ะหรือห้องจัดเลี้ยงของร้านอาหาร จัดทำแบบฟอร์มคล้ายกับเว็บไซต์ของร้านอาหารโดยตรง โดยแบบฟอร์มของบางบริษัทมีขั้นตอนให้ลูกค้าดำเนินการ ดังนี้

  1. สำรวจรายชื่อร้านอาหารเพื่อเลือกและเมื่อลูกค้าได้ร้านที่ต้องการจองแล้วให้คลิกแถบชื่อร้านนั้น
  2. หน้าแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลจะปรากฏขึ้นประกอบด้วยช่องใส่ชื่ออีเมลหมายเลขโทรศัพท์วันที่ต้องการจองเวลาจองจำนวนคนที่จะไปใช้บริการและส่วนลดจากทางเว็บไซต์
  3. ปิดท้ายด้วยการคลิกที่แถบยืนยันการจองจากนั้นทางร้านจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งให้ทราบว่าการจองสำเร็จหรือไม่

การจองทั้ง 2 ช่องทางหลักนี้ ส่วนมากเป็นบริการจองฟรีโดยไม่มีค่ามัดจำและสามารถยกเลิกได้ฟรีภายในเวลาที่กำหนด แต่บางร้านมีการกำหนดเงื่อนไขให้จ่ายค่าปรับกรณียกเลิกการจอง